top of page
imgonline-com-ua-CompressBySize-Zz9iezYCIwrN1zzm.jpg

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Постачальник послуг:

ФОП САЛАМАТІНА Є.О.

ЕДРПОУ: 3341513345

IBan: UA77 3515 3300 0002 6009 0521 2380 3

 

Цей документ є публічною офертою (далі Угода) ФОП Саламатіної Є.О. (В подальшому іменується «Виконавець») та містить всі умови надання послуг Виконавця на Інтернет сторінці Сервісу.

 

ФОП Саламатіна Є.О. надає послуги в рамках функціоналу Сервісу від свого імені, з залученням субпідрядників (третіх осіб).

 

На момент реєстрації Аккаунта на сервісі, фізична особа, виконує Акцепт цієї оферти (Угоди), стає Користувачем. Акцепт оферти рівний укладанню договору на умовах, викладених в оферті, а Виконавець та Користувач разом стають Сторонами, а окремо - Стороною в рамках цього Договору Оферти (як зазначено нижче).

 

Надання послуг Виконавцем регулюється цією Угодою. При цьому Політика Конфіденційності застосовується до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною.

 

Укладаючи цю Угоду, Користувач висловлює свою згоду з тим, що наступні умови не обмежують його законних прав, що він уважно з ними ознайомився та беззаперечно прийняв їх умови.

Якщо Ви не згодні з умовами Угоди та Політики Конфіденційності, Виконавець пропонує Вам відмовитися від укладення цієї Угоди і використання послуг Виконавця.

 

Загальні положення

 

- Сервіс є технічним рішенням для організації доступу до його вмісту для користувачів, які пройшли процедуру реєстрації.

 

- Користувач несе відповідальність за невідповідність зазначеної їм інформації при реєстрації. Виконавець не перевіряє достовірність наданих Користувачем даних за винятком випадків, коли перевірка такої інформації необхідна Виконавцю для виконання взятих на себе перед Користувачем зобов'язань.

- Користувач самостійно несе відповідальність за все об'єкти інтелектуальної власності, що розміщуються ним на сервісі самостійно.

- Виконавець має право за допомогою Сервісу робити розсилання Користувачам, зареєстрованим в межах Сервісу, рекламно-інформаційні повідомлення (відправляти повідомлення в акаунти користувачів, на їх мобільні телефони, вказані в якості контактних, а також їх адреси електронної пошти) про роботу Сервісу, про його рекламні акції та інші можливості, прес-релізи, огляди та інші інформаційні повідомлення, що прямо або опосередковано стосуються роботи Сервісу. Укладаючи цю угоду, Користувач погоджується на отримання ним розсилки, зазначеної в цьому пункті.

- Користувач не має жодного права копіювати будь-яку розміщену на сервісі інформацію, яка доступна йому як до моменту проходження процедури реєстрації, так і після її проходження. Матеріали та Роботи Користувача, які намальовані в якості художньої практики за допомогою уроків, розміщених на сервісі, Користувач не має права видавати за самостійне творіння.

- Користувачеві забороняється копіювання Робіт та Матеріалів інших користувачів або здійснювати будь-які інші дії, які прямо або опосередковано порушують права та інтереси Адміністрації Сервісу, Викладачів або третіх осіб. Адміністрація Сервісу при виявленні порушень, зазначених у цьому пункті з боку Користувача має право заблокувати Аккаунт Користувача, та в залежності від порушення, пред'явити скаргу Користувачеві або звернутися до судового органу для захисту своїх прав та інтересів.

- Уклавши цю угоду, Користувач дає повну беззаперечну згоду на використання Сервісом Матеріалів: малюнків, ескізів, планів, начерків, фотографій та інших об'єктів, включаючи Роботи користувачів, як вони є визначеними в розділі «Терміни та визначення», які завантажуються Користувачем на Сервіс та які використовуються Сервісом на умовах, встановлених цією Угодою. Одночасно з прийняттям, Користувач надає гарантію того, що розміщення Матеріалів та їх подальше використання не порушує права та інтереси третіх осіб.

- Користувач дає згоду Виконавцю використовувати текстові повідомлення, залишені в уроках, як відгуки про якість послуг Сервісу, з подальшим їх розміщенням на відкритих публічних сторінках із зазначенням або без зазначення імені Користувача.

- Особисті повідомлення Користувача, недоступні іншим учасникам Сервісу, не можуть бути використані на публічних сторінках Сервісу або передані третім особам.

1. Терміни та визначення

 

1.1 Акцепт оферти - повне й беззаперечне прийняття умов цієї Угоди шляхом виконання дій, зазначених у абзаці 2 цієї Угоди без будь-яких вилучень та / або обмежень. Акцепт оферти дорівнюється укладенню двосторонньої письмової угоди.

1.2 Курс - кілька тематично об'єднаних навчальних уроків із записом методики малювання.

1.3 Аккаунт - персональний простір Користувача в межах Сервісу, який формується в результаті реєстрації Користувача на сайті.

1.4 Сервіс це програмно-інтерактивний комплекс, розташований у Мережі Інтернет, доступний Користувачам на платній та безкоштовній основі, напрямком якого є надання Користувачам доступу до навчальних відеоуроку.

1.5 Користувач - фізична особа, яка зареєструвала Аккаунт за допомогою Сервісу, користувач глобальної Мережі Інтернет.

1.6 Адміністрація Сервісу - фізичні особи, що прямо або опосередковано керують та контролюють діяльність Сервісу, що відповідають за обсяг та порядок отримання Користувачами доступних на сервісі послуг і виконують зазначені в цьому пункті дії за дорученням Виконавця.

1.7 Актуальна вартість Послуг сервісу- грошова сума, зазначена на сайті, яка є актуальною з дати її фактичної публікації на сервісі до моменту, поки Адміністрація сервісу не опублікує нову вартість Послуг.

1.8 Викладач - фізична особа або фізична особа-підприємець, який бере безпосередню участь у наданні Послуг Сервісу, який виступає в якості особи, який навчає користувачів основам образотворчого мистецтва та технікам малювання або іншим напрямкам.

1.9 Безкоштовний доступ - доступ Користувача до Послуг без оплати. Адміністрація Сервісу самостійно визначає наповнення Безкоштовного доступу, тому Користувач не має права пред'являти якісь претензії Виконавцю щодо змісту Курсу, доступного на Безкоштовній основі.

1.10 Платний доступ – це доступ до Послуг, наданий після його оплати Користувачем.

1.11 Роботи - картини, намальовані безпосередньо самим Користувачем до, в період та/ або після отримання Користувачем доступу до Послуг.

1.12 Матеріали - малюнки, ескізи, плани, начерки, фотографії, скетчі, замальовки та інші об'єкти, які Користувач має право розмістити на сервісі.

1.13 Публічні дані - персональні дані Користувача, опубліковані самим Користувачем за його особистим бажанням, які доступні всім Відвідувачам Сервісу, в тому числі, тим які не є зареєстрованими. Такими персональними даними є: прізвище, ім'я, по батькові, місто проживання, вік, посилання на персональні сторінки в соціальних мережах (Facebook, Однокласники, Instagram, ВКонтакте і інших). Адміністрація Сервісу щоб уникнути будь-якого непорозуміння звертає увагу на неприпустимість прийняття Угоди в разі, якщо Користувач не згоден з тим, що зазначені ним персональні дані будуть доступні третім особам.

1.14 Особисті дані - персональні дані Користувача, які доступні тільки Адміністрації Сервісу але не доступні його Відвідувачам. Особистими персональними даними є: електронна поштова адреса Користувача, його контактний телефон та адреса місця проживання або реєстрації (якщо Користувач побажав вказати його при створенні Акаунта).

1.15 Обліковий запис - логін та пароль, які створюються Користувачем самостійно при реєстрації і які використовуються ним у подальшому для входу в свій Аккаунт на сервісі. Обліковий запис може бути створений за рахунок входу Користувача через його діючий акаунт в соціальних мережах.

1.16 Вбудовані покупки - це плата за додаткові послуги (сервіси) або функції, які можна придбати після оплати за доступ до обраних Послуг.

1.17 Промокод - сукупність символів, що складається з літер та / або цифр, що дає право на придбання послуги в межах Сервісу на спеціальних умовах, які можуть бути встановлені Адміністрацією Сервісу або індивідуально налаштовані на запит Користувача.

1.18 Підписка - доступ Користувача до всіх Послуг в межах Сервісу протягом встановленого терміну на платній основі шляхом внесення одноразового платежу або регулярних платежів в зазначений період часу, без функції отримання зворотного зв'язку від Викладача.

1.19 Послуга Сервісу - доступ Користувача до Курсу, підписки або додаткових послуг за допомогою функції Вбудованих покупок.

 

2. Предмет Угоди. Порядок проведення Курсів.

 

2.1 Предметом цієї Угоди є дистанційне навчання користувачів за допомогою Сервісу на Платній або Безкоштовної основі, включаючи але не обмежуючись наданням доступу до Послуг, як вони визначені в пункті 1.19. цієї Угоди, отримавши який, Користувач вперше дізнається та/ або доповнює раніше отримані ним знання в галузі образотворчого мистецтва, в тому числі, за допомогою придбання практичного досвіду та отримання навичок в техніці малювання або інших напрямках.

2.2 До початку отримання Послуг Користувачеві

завжди доступна інформація такого змісту:

- відомості про зміст Послуг;

- інформація про викладачів, приклади їх робіт,

- відгуки інших користувачів,

- період доступу Користувача до Послуг. Користувач погоджується з тим, що дата початку доступу до Послуги може бути змінена на пізнішу, в цьому випадку дата закінчення доступу до Послуги буде збільшено пропорційно фактичній кількості днів перенесення дати початку. Зазначені зміни термінів пов'язані з обставинами форс-мажору, тобто непередбаченими обставинами, які Адміністрація Сервісу не може передбачити або запобігти, включаючи але не обмежуючись, хворобою Викладача, відрядженням Викладача, його непередбаченими сімейними обставинами, технічними проблемами сайту.

- перелік інструментів та матеріалів, які Користувачеві буде необхідно самостійно придбати з метою отримання практичних навичок в області малювання (олівці, пензлі, папір, фарби тощо).

2.3 Доступ до Послуг надається за допомогою відправки Користувачеві активного гіперпосилання, яке надсилається на його електронну адресу, вказану при реєстрації.

2.4 Користувач погоджується, що його Роботи можуть бути перевірені Викладачем в період надання Послуги тільки у випадку якщо така перевірка передбачена самою Послугою. Якщо у відомостях про Послугу не буде вказано інформацію про перевірку робіт, Користувач має право уточнити цю інформацію, звернувшись до Адміністрації Сервісу. Перевірка робіт є правом, але не обов'язком Сервісу, якщо така перевірка не була оплачена Користувачем, як додаткова послуга, як включена в Курс або за допомогою функції Вбудованої покупки.

2.5 У випадку повного або часткового скасування Послуги, оплаченої Користувачем з ініціативи Адміністрації Сервісу, Користувач має право отримати відшкодування коштів пропорційно фактично використаного доступу до матеріалів Послуги або замість повернення грошових коштів, скористатися промокодом, що надаються Сервісом. При цьому вибір Послуг по промокодом залишається за Адміністрацією Сервісу.

2.5.1 Повернення грошових коштів, вже сплачених Користувачем, згідно з зазначеними в цьому Договорі умовами, здійснюється у той же спосіб, що і їх оплата.

2.6 Користувач має право пройти все навчання передбачене Послугою на самому початку його проведення, в середині або ближче до закінчення. При цьому дата відкриття доступу до Послуги і дата його закінчення не можуть бути змінені, крім змін в результаті непередбачених обставин (форс-мажору). Після закінчення доступу до Послуги Матеріали та Роботи, надані Користувачем, йому не повертаються, якщо інше не обумовлено в умовах проведення Курсу.

2.7 Користувачеві надається можливість після придбання Послуги здійснити оплату додаткових послуг за допомогою функції Вбудованих покупок, які надаються до Послуги за окрему плату, такі як, наприклад, зворотний зв'язок у вигляді перевірки робіт Викладачем на обраний Користувачем період.

Послуги Вбудованих покупок надаються Користувачеві у порядку та за умов, зазначених нижче:

2.7.1 Доступ до додаткових послуг може надаватися Користувачеві, за умови внесення цим Користувачем відповідної плати за допомогою функції Вбудованих покупок, якщо інше не передбачено програмами лояльності, умовами акції і тому подібному.

2.7.2 Адміністрацією Сервісу можуть бути встановлені обмеження доступу до додаткових послуг за допомогою функції Вбудованої покупки одночасно з декількох Пристроїв.

2.7.3 Вартість додаткових послуг Вбудованих покупок та їх перелік Контенту, можуть бути змінені Адміністрацією Сервісу в будь-який момент на свій розсуд без будь-якого повідомлення про це Користувача.

2.7.4 Здійснюючи оплату вартості додаткових послуг Вбудованих покупок, Користувач є обізнаним та погоджується з тим, що:

- Користувач та Адміністрація Сервісу за умовами цієї Угоди підтверджують та погоджуються, що додаткові послуги Вбудованих покупок підлягають виконанню одразу після їх оплати Користувачем.

- Користувач та Адміністратор за умовами цієї Угоди підтверджують та погоджуються, що порядок й обсяг послуг Вбудованих покупок визначається Адміністрацією Сервісу.

 - Додаткова послуга вважається наданою належним чином й в повному обсязі по закінченню доступу до обраної Користувачем основної Послуги (Курсу або підписки), до якої прикріплено функція Вбудованої покупки.

- Оплата додаткових послуг Вбудованої покупки відбувається одноразово в розмірі повної вартості, яку вибрав Користувач.

- Використання Вбудованих покупок не впливає на час доступу до Курсу або підписки.

2.8 Користувач має можливість придбати Передплату на період, встановлений Адміністрацією Сервісу (на один місяць, шість місяців або один рік). Підписка включає в себе доступ Користувача до всіх Курсів, представлених в межах Сервісу на момент оплати Підписка, а також доступ до всіх нових Курсів, які вийдуть протягом дії придбаної Підписки. За підпискою так само доступні всі нові марафони, включаючи розіграш призів. Підписка не включає в себе перевірку - отримання зворотного зв'язку від Викладача. Дану послугу можна придбати додатково шляхом, використання функції Вбудованих покупок.

Оплата Підписки може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача, але з його попередньої згоди на постійній основі за допомогою автоматичного списання коштів з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Користувача тощо, згідно з правилами та умовами банку та / або платіжної системи, за умови наявності грошових коштів на такому рахунку.

У разі невдалої спроби списання коштів з рахунку Користувача на момент здійснення автоматичного списання, автоматичне списання буде здійснюватися до моменту успішного списання коштів.

 

3. Оплата послуг Сервісу та їх вартість

 

3.1 Послуги Сервісу підлягають оплаті за допомогою платіжних систем, інформація про як доступна Користувачеві в межах Сервісу.

3.2 Після вибору платної Послуги в Акаунті Користувача формується рахунок на оплату, який дублюється на його електронну поштову адресу. Зазначений рахунок Користувач повинен сплатити протягом 3 (Трьох) робочих днів з дня отримання. При відсутності оплати в зазначений термін, Рахунок вважається недійсним а Користувачеві буде необхідно повторно запросити рахунок у Адміністрації або створити його самостійно, повторно вибравши платну Послугу.

3.3 У разі якщо Користувач оплатив Послугу, але протягом 14 днів з дня оплати з будь яких причин передумав отримувати навчання за раніше обраною Послугою, він має право змінити її, або отримати компенсацію у вигляді внутрішньої валюти Сервісу, звернувшись з відповідним запитом до Адміністрації.

3.4 За фактом реєстрації Користувача йому автоматично відкривається особовий рахунок, на який зараховуються грошові кошти, що надійшли від Користувача і які в момент їх зарахування на особовий рахунок автоматично списуються з нього в рахунок майбутніх послуг Сервісу.

3.5 У випадку, якщо Користувач, сплативши Послугу, протягом 14 днів з дня оплати прийняв рішення вибрати іншу, раніше сплачені ним грошові кошти повертаються на його особовий рахунок і повторно списуються в момент, коли Користувач повідомить Адміністрацію про нову обрану Послугу.

3.6 Повернення невитрачених коштів здійснюється в кожному конкретному випадку індивідуально і за погодженням з Сервісом.

3.7 Фінансові питання: взаємодія з Адміністрацією Сервісу здійснюється в індивідуальному порядку за запитом через форму в особистому кабінеті.

3.8 У разі якщо Користувач вибрав Послугу, оплатив її але згодом прийняв рішення відмовитися від навчання, він зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію Сервісу. Повернення грошових коштів здійснюється в повному розмірі протягом 14 днів з дати повної або часткової оплати Послуги, пропорційно сумі внесеної оплати.

Повернення грошових коштів здійснюється після отримання Адміністрацією Сервісу листи на електронну пошту ____ або за запитом через форму в особистому кабінеті із зазначенням причини розірвання відносин та реквізитів картки, з якої здійснювалась оплата. Адміністрація сайту розглядає лист протягом 3 (трьох) днів після отримання і здійснює повернення коштів.

3.9 Датою повідомлення, зазначеного в пункті 3.8 цієї Угоди, Сторони погодилися вважати день його фактичного отримання Сервісом на електронну адресу або через форму в особистому кабінеті.

3.10 Всі повернення грошових коштів Користувачу, які будуть проводитися за погодженням з Адміністрацією Сервісу, завжди перераховуються за вирахуванням комісій платіжних систем, за допомогою яких Користувач оплачував ту чи іншу Послугу, а також за вирахуванням інших витрат, пов'язаних із зарахуванням коштів на користь Сервісу.

 

4. Персональні дані

 

4.1 Публічні та особисті дані, які вказуються Користувачем на сервісі, обробка яких здійснюється Адміністрацією Сервісу, використовуються і обробляються для виконання Сервісом своїх зобов'язань перед зареєстрованими Користувачами в частині надання їм доступу до Сервісу та до всіх його платних та безкоштовних опцій.

4.2 Адміністрація Сервісу не надає Особисті персональні дані користувачів третім особам, за винятком випадків, коли Користувач дав згоду на надання таких даних або коли надання таких даних здійснюється на законну вимогу уповноважених органів влади.

4.3 Користувач має право видаляти свої Персональні дані за допомогою видалення свого Аккаунта, а також видаляти частину персональних даних в Акаунті без видалення безпосередньо самого Акаунта, без необхідності повідомлення Адміністрації Сервісу.

4.4 Адміністрація Сервісу вживає всіх необхідних заходів для захисту Особистих Персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.

 

5. Інтелектуальна власність

 

5.1 Все Матеріали Користувача а також Роботи користувачів, як вони визначені в розділі «Терміни та визначення», які викладаються Користувачем в його Акаунті або передані Викладачеві по електронній пошті або за допомогою зворотного зв'язку Сервісу, надаються Адміністрації Сервісу на умовах простої невиключної ліцензії на весь термін охорони авторського права без виплати Користувачу будь-якої винагороди з моменту розміщення таких Матеріалів в Акаунті або з моменту їх отримання Викладачем або з моменту їх відправки за допомогою зворотного зв'язку.

5.2 Матеріали та Роботи Користувача, які були намальовані в якості художньої практики за допомогою уроків Курсу, Користувач, не має право видавати за самостійне творіння.

5.3 Користувач має право використовувати (зокрема в комерційних цілях) Роботи та Матеріали, створені в результаті проходження Курсу тільки з обов'язковим зазначенням автора оригінальної роботи та назви даного Сервісу. Посилання на автора оригінальної роботи (Викладача курсу) повинно бути виконано як на фізичній Роботі, так і в електронному форматі (якщо такий існує).

5.4 Користувач зобов'язується не претендувати на авторство, створених в результаті проходження Курсу Робіт та Матеріалів, підтверджує, що присвоєння авторства на дані Роботи та Матеріали являє собою плагіат - навмисно скоєне фізичною особою незаконне використання або розпорядження результатами чужої творчої праці, яке супроводжується доведенням до інших осіб неправдивих відомостей про себе як про дійсного автора. Користувач підтверджує свою обізнаність у тому, що плагіат є порушенням авторського права і може спричинити за собою юридичну відповідальність, як громадянську, так і в окремих випадках кримінальну.

5.5 Користувач зобов'язується ніде не публікувати під своїм ім'ям Роботи та Матеріали, створені в результаті проходження Курсу без посилання на автора оригінальної роботи (Викладача курсу), включаючи але не виключаючи соціальні мережі, сайти, призначені для продажу робіт тощо.

5.6 Користувач зобов'язується не брати участь з даними Роботами та Матеріалами у виставках, конкурсах, культурних заходах, не публікувати їх в офіційних інтернет або друкованих видавництвах, каталогах, брошурах та інше.

5.7 Адміністрація Сервісу має право використовувати такі Матеріали, включаючи Роботи, будь-яким способом, незабороненим чинним законодавством України.

5.8 Користувач надає Адміністрації Сервісу право використовувати Матеріали та Роботи анонімно, тобто без вказівки імені їх автора.

5.9 Користувач дає свою повну і беззаперечну згоду на внесення в його Матеріали та Роботи змін, скорочень й доповнень, постачання матеріалів та робіт при їх використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями, і таке використання Матеріалів та робіт не буде вважатися порушенням авторського права на недоторканність твору. Надання ліцензії відповідно до цієї Угоди не припиняє право Користувача на використання його матеріалів та робіт будь-яким способом за його власним волевиявленням. Виключне право на такі Матеріали та Роботи, а також особисті немайнові права належать Користувачу (автору).

5.11 Користувач, авторизований в межах Сервісу, згоден з тим, що він не є правовласником та не має право розпоряджатися матеріалами Курсу й Контенту серед неавторизованих користувачів. Користувач зобов'язується використовувати Сервіс та матеріали Курсів тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватися умов цієї Угоди, не порушувати права та законні інтереси Адміністрації Сервісу або правовласників Контенту.

5.12 Передрукування, повне або часткове копіювання, інше використання матеріалів Курсу без письмового дозволу Адміністрації Сервісу тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.13 Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт та не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього. Користувач згоден з тим, що не має право купувати спільний доступ до Послуг Сервісу з іншими Користувачами, крім членів сім'ї.

5.14 Придбання Курсу не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на його зміст.

5.15 Користувач погоджується з тим, що будь-які питання, коментарі, пропозиції, ідеї, оригінальні або творчі матеріали а також інша інформація про Сервіс, його продукти, функції та інші можливості, які користувач публікує, надає або іншим чином доводить до відома Адміністрації Сервісу, не є конфіденційними.

5.16 Адміністрація Сервісу має право використовувати та поширювати відгуки без будь-яких обмежень в будь-яких цілях, в тому числі комерційних, із зазначенням або без зазначення авторства та без виплати Користувачу будь-якої винагороди.

6. Заключні положення

 

6.1 Ця Угода діє безстроково.

6.2 Всі суперечки й розбіжності за цією Угодою вирішуються за допомогою обміну електронними повідомленнями між Користувачем і Виконавцем.

6.3 Якщо відповідним судовим органом буде визнано, що будь-яке положення цієї Угоди є недійсним, таке положення автоматично виключається з його тексту, що робить недійсними інші положення Угоди, але не скасовує обов'язки Сервісу при необхідності замінити недійсне положення дійсним.

6.4 З спірних питань Сторонами узгоджена процедура досудового порядку врегулювання суперечок, згідно з якою претензія Користувача до Виконавця повинна бути надіслана на електронну адресу, вказану на сайті, із зазначенням в темі листа «Спірне питання». При відсутності угоди щодо спірного питання протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання претензії Виконавцем або претензії Користувачем, зацікавлена ​​сторона вправі звернутися до судового органу за місцем знаходження відповідача.

6.5 Виконавець не несе відповідальності за збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах; дії шкідливих програм, які спричинили припинення або призупинення роботи мережі Інтернет як в загальному, так і в окремих сегментах мережі, задіяних при виконанні цієї Угоди, за протиправні дії третіх осіб, спрямовані на несанкціонований доступ та (або) виведення з ладу Сервісу.

6.6 Ця Угода може бути змінена в будь-який момент, у зв'язку з чим на Користувача покладено обов'язок щотижня перевіряти актуальність тексту цієї Угоди й уважно читати всі опубліковані Адміністрацією Сервісу зміни. Якщо Адміністрація Сервісу визнає за необхідне, то вживатиме необхідних заходів за попереднім повідомленням користувачів про зміну тексту цієї Угоди, зокрема, за допомогою розсилок повідомлень інформаційного характеру на адреси електронної пошти, зазначені при реєстрації.

Тим не менш, обов'язок Користувача регулярно переглядати цю Угоду є пріоритетним та Користувач не може пред'являти претензії до Адміністрації Сервісу про свою незгоду зі змінами на підставах не отримання відповідного повідомлення.

bottom of page